medical-563427_1920 (1).jpg
medical-563427_1920 (1).jpg
pexels-photo-127873.jpeg
pexels-photo-127873.jpeg
stethoscope-doctor-medical-blood-pressure-161489.jpeg
stethoscope-doctor-medical-blood-pressure-161489.jpeg

Gặp Bác Sĩ Của Phòng Khám Kinh Đô


79 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Giang
phongkhamdakhoakinhdo79@gmail.com
1800 - 6953 / 0388 - 036 - 248